Skicka filer

Skicka filer

Filformat
För att förenkla hanteringen och uppnå bästa resultat vill vi ha originalen som högupplösta pdf:er med 5mm utfall och texter vektoriserade. Vid skyltframställning önskar vi inte utfall.
Logotyper och texter
Skall vara vektoriserade (banor) och sparas i formatet eps eller pdf. Färger skall anges i PMS (Pantone) eller CMYK

Bilder
Vi föredrar bilder i standardformaten EPS, TIF, JPG och PSD. Vi arbetar i Photoshop CS5. Använd CMYK
Bildupplösning
För att uppnå bästa resultat skall original som innehåller fotografiska bilder minst vara 75 dpi i skala 1:1. Det innebär att bilderna i ett dokument i skala 1:10 skall vara minst 750 dpi.